Atbalsts


       Lietotājs var saņemt bezmaksas atbildes un paskaidrojumus par Krivulis lietošanu un tās problēmām. Var izteikt ieteikumus par programmu.

Jautājumus, ieskaitot informāciju par sevi (nosaukums, Windows versija un Krivulis versija)  sūtīt vai zvanīt:

Faksu  Nr. 65120040

E-pasts: konsultants@zalktis.lv

Konsultanta telefons darba laikā: 26144130


Lūdzam faksa sūtītājus katrreiz atsūtīt savus faksa numurus kopā ar jautājumiem.


Izstrādātājs atkarībā no jautājuma būtības var pieprasīt papildu informāciju, lai sagatavotu precizētākās atbildes.


 Autors būs ļoti pateicīgs par jauniem ieteikumiem un tos ņems vērā, izstrādājot jaunās versijas.